Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An Optimal Model Identification for Oscillatory Dynamics with a Stable Limit Cycle

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Nonlinear Science

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 24 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

30.10.2013

Strony (od-do)

245 - 275

DOI

10.1007/s00332-013-9188-z

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00332-013-9188-z

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

2,135

Publikacja indeksowana w

WoS (15)