Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Morzyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

marek.morzynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 78

ORCID

0000-0002-6315-415X

ResearcherID

O-7432-2014

Google Scholar

Marek Morzynski

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (23)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (88)

Recenzje prac dyplomowych (52)