Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Spectroscopic and AFM Study of Unsymmetrical Diester of Perylene-3,4,9,10-Tetracarboxylic Acid in Monolayers Formed by Means of Langmuir-Blodgett Technique

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Soft Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

19 - 26

DOI

10.1080/1539445X.2012.713884

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,244