Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Cross-task code reuse in genetic programming applied to visual learning

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 24 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

183 - 197

DOI

10.2478/amcs-2014-0014

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,227