Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

krzysztof.krawiec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 61

ORCID

0000-0001-5439-3231

ResearcherID

L-9390-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=Zt939gYAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (27)

Rozdziały (36)

Książki (1)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (35)

Recenzje prac dyplomowych (26)