Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Od makroskopowego modelu popytu na podróże do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Komunikacyjny

Rocznik: 2014 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

27 - 31

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8