Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rail vehicle dynamic simulation research of the modular vehicle for the combined rail-road traffic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

17 - 25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6