Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Rail vehicle dynamic simulation research of the modular vehicle for the combined rail-road traffic

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza symulacyjna dynamiki modułowego pojazdu do kolejowo-drogowego transportu kombinowanego

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • dynamic tests
  • driving stability
  • combined transport
  • simulation
Abstract

EN This paper presents the results of simulation studies of dynamic ''Modular system combined transport'' developed in IPS TABOR, used for the transport of semi-trailers. Due to the specific design of combined transport platforms is necessary to couple two of such vehicles. Otherwise it would not be possible to configure a train consisting of wagons, because of the survey was conducted just for this composition. Learn how to conduct and results of studies relating to the stability of motion, the test line (operational) covering driving safety and ride quality of track loading gear. During the study of linear series of journeys made in a straight line and curve taking into account the actual measured track irregularities. Tests were carried out on the basis of the requirements of PN-EN 14363 [3] and UIC Code 530-2 [1].

PL Artykuł zawiera opis wyników badań symulacyjnych dynamiki pojazdu do kombinowanego transportu kolejowo-drogowego, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 14363. Analizowany pojazd skonstruowano w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu. Składa się on z platformy kolejowej, wyposażonej w trzy wózki, na której można przewozić naczepę ciągnika siodłowego. Badano sumulacyjnie stabilność ruchu pojazdu oraz bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru i spokojność biegu. Badania liniowe prowadzono na prostym odcinku toru i w łuku o dużym, małym i bardzo małym promieniu, z uwzględnieniem rzeczywistych nierówności toru. Badania symulacyjne wykazały, że analizowany pojazd w pełni spełnia aktualne wymagania europejskie co do właściwości biegowych.

Pages (from - to)

17 - 25

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.3.02

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.