Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Stress equations for adhesive in two-dimensional adhesively bonded joints

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

75 - 94

DOI

10.1515/ceer-2014-0027

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9