Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza obliczeń symulacyjnych wydatku powietrza na przykładzie wirtualnego modelu urządzenia do dosuszania ziarna zbóż

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 58 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

37 - 42

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12