Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena zastosowania przenośnego urządzenia dosuszającego do kondycjonowania ziarna zbóż na przyczepie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 58 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

143 - 146

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12