Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Variability of compression ring pressure against the deformed cylinder wall during engine operation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Polish CIMAC

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

73 - 79

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5