Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

223

ISBN

978-83-7775-229-6

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002837304

Słowa kluczowe
PL
  • nieruchomości - ceny - modele ekonometryczne
  • własność nieruchoma - ocena - metodologia
  • teoria gier - zastosowania naukowe
  • gospodarka rynkowa
  • rynek nieruchomości
  • niepewność (ekonomia)
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 486