Processing may take a few seconds...

Book


Title

Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2013

Number of pages

223

ISBN

978-83-7775-229-6

ISSN

0551-6528

Catalog

xx002837304

Keywords
PL
  • nieruchomości - ceny - modele ekonometryczne
  • własność nieruchoma - ocena - metodologia
  • teoria gier - zastosowania naukowe
  • gospodarka rynkowa
  • rynek nieruchomości
  • niepewność (ekonomia)
Published in

Book series: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Number in series

nr 486

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.