Trwa generowanie pliku...

Książka

Tytuł

Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Data opublikowania

2013

Liczba stron

223

ISBN

978-83-7775-229-6

Katalog

xx002837304

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 486