Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wiesław Meszek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

wieslaw.meszek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 80

ResearcherID

L-9268-2014

ORCID

0000-0002-0377-1965

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%