Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Energy management in built environment : tools and evaluation procedures

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

138

ISBN

978-83-7775-238-8