Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prognozowanie trwałości łożysk tocznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

300

ISBN

978-83-7775-270-8

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941367

Słowa kluczowe
PL
  • łożyska toczne - zmęczenie
  • sztuczna inteligencja - zastosowania naukowe
  • zbiory rozmyte
  • inteligencja sztuczna (informatyka)
  • trwałość (inżynieria)
  • niezawodność
  • okres eksploatacji
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 502