Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Libera

Artykuły  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

michal.libera@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 23

ORCID

0000-0003-2698-9227

ResearcherID

A-2599-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (5)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (86)

Recenzje prac dyplomowych (49)