Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw : uwarunkowania i perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

256

ISBN

978-83-7775-278-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002980024

Słowa kluczowe
PL
  • małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-
  • kapitał kulturowy - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-
  • konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-
  • małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Polska - Wielkopolska (region)
  • zarządzanie strategiczne
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 505