Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Synteza i właściwości soli 3,3'-[α,ω-(dioksaalkan)]-bis(1-alkilomidazoliowych)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

137

ISBN

978-83-7775-281-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003009873

Słowa kluczowe
PL
  • sole amoniowe czwartorzędowe - badania
  • sole amoniowe czwartorzędowe - synteza
  • ciecze jonowe - analiza
  • ciecze jonowe - synteza
  • chlorki
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 507