Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zagadnienia diagnostyki silników spalinowych z wykorzystaniem drgań rezonansowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

137

ISBN

978-83-7775-269-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941371

Słowa kluczowe
PL
  • silniki spalinowe - drgania
  • silniki spalinowe - części - pomiar
  • kontrola techniczna - modele matematyczne
  • silniki spalinowe - kontrola techniczna
  • diagnostyka techniczna
  • stan techniczny - ocena
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 500