Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zagadnienia diagnostyki silników spalinowych z wykorzystaniem drgań rezonansowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

137

ISBN

978-83-7775-269-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941371

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 500