Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Szymański

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

grzegorz.m.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 10

ResearcherID

E-4658-2014

ORCID

0000-0002-2784-9149

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=LBohoOoAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS