Trwa generowanie pliku...

Książka

Tytuł

Studium pracy statycznej przęseł mostów kratownicowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Data opublikowania

2013

Liczba stron

189

ISBN

978-83-7775-235-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941363

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 487