Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Siekierski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

wojciech.siekierski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 34

ORCID

0000-0002-1363-3574

ResearcherID

F-8515-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (8)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)