Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Epigram

Data opublikowania

2013

Liczba stron

410

ISBN

978-83-61231-05-9