Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

156

ISBN

978-83-7775-261-6

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002935474

Słowa kluczowe
PL
  • eksploatacja obiektu technicznego - modele matematyczne
  • sprzęt transportowy - niezawodność - modele matematyczne
  • transport - zarządzanie - modele matematyczne
  • eksploatacja obiektu technicznego - badania
  • transport towarowy - sprzęt
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 496