Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Karol Andrzejczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

karol.andrzejczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 49

PBN ID

1481464

ResearcherID

K-9754-2014

ORCID

0000-0002-7127-942X

Google Scholar

UnGuphEAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
6.3 Matematyka: 25%

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS