Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

236

ISBN

978-83-7775-256-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002925217

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 493