Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nagroda Honorowa Oddziału Poznańskiego SARP 2013 : architekt Marian Fikus. Wystawa: arch.arch. Jerzy Gurawski i Marian Fikus : katalog wystawy/ Red. naukowa i opracowanie biogramu arch. Grażyna Kodym-Kozaczko, npdst opracowania prof. dr hab. inż. arch. Mariana Fikusa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

katalog

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

SARP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Data opublikowania

2013