Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Data opublikowania

2013

Liczba stron

193

ISBN

978-83-7789-222-0

Opublikowano w

Seria: Biblioteka Problemów Eksploatacji - Studia i Rozprawy