Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Sawicki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

piotr.sawicki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 49

ORCID

0000-0001-8392-8127

ResearcherID

F-8231-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (7)

Książki (2)

Raporty (6)