Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Cement composites modified with selected carbon materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

LAP Lambert Academic Publishing

Data opublikowania

2013

Liczba stron

92

ISBN

978-3-659-32724-7