Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

agnieszka.slosarczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 66

PBN ID

2313652

ResearcherID

L-4091-2014

ORCID

0000-0002-4051-911X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS