Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Emisja gazowych związków szkodliwych spalin z lotniczych silników tłokowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

113

ISBN

978-83-7775-308-8

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003143242

Słowa kluczowe
PL
  • samoloty - silniki - gazy spalinowe
  • statki powietrzne - gazy spalinowe
  • samoloty - gazy spalinowe
  • gazy spalinowe samolotów
  • samoloty - silniki
  • samoloty - silniki - badania
  • spaliny - toksykologia
  • spaliny - badania
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 517