Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Markowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

jaroslaw.markowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 45

ORCID

0000-0001-9630-3724

ResearcherID

M-2854-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 25%

Artykuły (53)

Rozdziały (16)

Książki (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (80)

Recenzje prac dyplomowych (76)