Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Markowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

jaroslaw.markowski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 92

ORCID

0000-0001-9630-3724

ResearcherID

M-2854-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 25%

Artykuły (51)

Rozdziały (16)

Książki (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska