Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych układów elektrycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

295

ISBN

978-83-7775-332-3

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003145583

Słowa kluczowe
PL
  • oświetlenie elektryczne - koszt
  • silniki wiatrowe
  • obliczenia numeryczne
  • optymalizacja matematyczna
  • oświetlenie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 520