Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

andrzej.tomczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 89

ResearcherID

M-9060-2014

ORCID

0000-0002-9702-3617

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS