Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki : praca zbiorowa / pod red. Marianny Jacyny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

294

ISBN

978-83-7814-300-0