Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie podmiotami prawa : II Szkoła Naukowa Zarządzania : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wlkp, Polska

Wydawca

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2013

Liczba stron

238

ISBN

978-83-64249-09-9

Rozdziały