Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Stateczność i nośność graniczna cienkościennych belek ceowych wytwarzanych na zimno

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

118

ISBN

978-83-7775-337-8

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003158778

Słowa kluczowe
PL
  • dźwigary - stabilność
  • konstrukcje cienkościenne - stabilność
  • nośność graniczna
  • stopień obciążenia
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 521