Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stateczność i nośność graniczna cienkościennych belek ceowych wytwarzanych na zimno

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

118

ISBN

978-83-7775-337-8

Katalog

xx003158778

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 521