Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania układów "człowiek-narzędzie udarowe-podłoże"

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

136

ISBN

978-83-7775-284-5

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003158790

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 509