Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Śledziński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

michal.sledzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 13

ORCID

0000-0002-3328-8907

ResearcherID

A-8004-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (6)

Rozdziały (4)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (18)