Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wpływ technologii realizacji na jakość detalu we współczesnej polskiej architekturze mieszkaniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

103

ISBN

978-83-7775-345-3