Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce

Autorzy

| [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Data opublikowania

2013

Liczba stron

382

ISBN

978-83-7289-203-4