Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

jozef.fras@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 17

ResearcherID

N-1825-2014

ORCID

0000-0002-7263-7006

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (40)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)