Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

jozef.fras@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 17

ORCID

0000-0002-7263-7006

ResearcherID

N-1825-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (41)

Rozdziały (13)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (42)

Recenzje prac dyplomowych (127)