Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie technologią : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2014

Liczba stron

179

ISBN

978-83-64249-16-7

Rozdziały
Interferencja teoretyczna zarządzania produkcją (s. 15-33)
Analiza i doskonalenie procesu produkcyjnego w wybranym podmiocie prawa (s. 41-56)