Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Impuls

Wydawca z listy MNiSW

Oficyna Wydawnicza Impuls

Data opublikowania

2013

Liczba stron

336

ISBN

978-83-7850-485-6