Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Piotr Kozierski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

piotr.kozierski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 67

ORCID

0000-0001-8777-6132

ResearcherID

P-8943-2014

Google Scholar

Mmyd97oAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (29)

Rozdziały (21)

Książki (1)

Raporty (1)