Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Piotr Kozierski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

piotr.kozierski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 67

ResearcherID

P-8943-2014

ORCID

0000-0001-8777-6132

Google Scholar

Mmyd97oAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS