Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Studium emisji związków toksycznych spalin z systemów napędowych autobusów miejskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

145

ISBN

978-83-7775-307-1

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003339261

Słowa kluczowe
PL
  • silniki spalinowe - termodynamika
  • autobusy - układy napędowe
  • autobusy - silniki - gazy spalinowe
  • autobusy - aspekt środowiskowy
  • spaliny - toksykologia
  • związki toksyczne - badania
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 514