Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Bajerlein

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

maciej.bajerlein@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 59

ORCID

0000-0002-5908-1218

ResearcherID

K-9476-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (52)

Rozdziały (12)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska