Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Bajerlein

PBN ID

2339259

ResearcherID

K-9476-2018

ORCID

0000-0002-5908-1218

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (44)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS