Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Modelowanie niestacjonarności adsorpcyjnego transportu związków powierzchniowo czynnych w układzie ciecz/ciecz

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

123

ISBN

978-83-7775-346-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003336340

Słowa kluczowe
PL
  • środki powierzchniowo czynne
  • adsorpcja
  • substancje powierzchniowo czynne
  • związki powierzchniowo czynne
  • absorbenty i adsorbenty
  • adsorpcja - modele matematyczne
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 523