Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Studium emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

131

ISBN

978-83-7775-306-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003240234

Słowa kluczowe
PL
  • silniki spalinowe - aspekt środowiskowy
  • spaliny - toksykologia
  • produkty spalania paliw
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 516